5 tips til bedre likviditet

Det er svært viktig for en bedrift å ha kontroll over likviditeten. For selv om virksomheten går bra, kan det være utfordrende å betjene regninger, lønn og gjeld. Ved lav likviditet kan tillit svekkes hos eiere, medarbeidere, kunder, leverandører og banker. Av den grunn bør likviditet være fokusområde i enhver bedrift, slik at dere har midlene dere trenger – når dere trenger de. Her følger 5 tips til en bedre likviditet.

1. Kredittid

Det viktigste, men også vanskeligste for å oppnå god likviditet er sikre betalere. Gjennomfør et system for kredittsjekk, forhåndsbetaling, delfakturering og sørg for god kontakt med kundene. Det dyreste av alt er tap på fordringer. Snu alle steiner: lønnsomme priser, tydelige ordrer, levering, delfakturering, merfakturering, forfall, purrerutiner og inkasso. En rask effekt er eksempelvis å redusere kredittid fra 30 dager til 15.

2. Rutiner

Alt som omhandler likviditet må settes i system. Hvem er ansvarlig for å følge opp fordringer. Hvor ofte skal det følges opp. Mens enkelte må følge opp daglig, holder det for mange ukentlig/hver 14. dag. Sett opp automatiske purre- og inkassorutiner. Beskriv rutinene. Eks. hvem har kontroll over kostnader og hvem godkjenner inngående faktura. På inntektssiden sørg for optimal prissetting, og ha rutiner for rask utfakturering.

Ved en gjennomgang av kostnadsbildet til selskapet finner en fort ut hvilken kostnad som kan reduseres – eventuelt elimineres. Besparelsen overrasker de fleste.

3. Leverandørgjeld

Leverandør- og varekreditt er ofte lettere tilgjengelig enn annen kreditt. Behandle alltid leverandører med respekt, men det er lov å utfordre betingelser. Ved å få innvilget økning i kredittid fra 15 til 30 dager hos store leverandører vil det gi en rask effekt. Sørg for god sammenheng mellom kunder og leverandører. Dette kan gjøres ved å følge med på snitt-tiden for pengestrømmene inn og ut.

4. Likviditetsbudsjett

Utarbeid et årlig likviditetsbudsjett (basert på fjorårets kontantstrøm) der en kartlegger all pengestrøm inn og ut – inkludert moms, arbeidsgiveravgift o.l. Brutto summer. Sett dem inn i hovedbolker – inntekt for seg og de ulike kostnader for seg. Lag bolker etter kostnadens art – eks. varekostnad, lønnskostnad, finanskostnad, o.l. – gjør det oversiktlig.

Husk å ta med om det er behov investeringer, og sørg for å ha en tilstrekkelig buffer. Et likviditetsbudsjett muliggjør det å være i forkant med å skaffe finansiering til perioder med forventet svak likviditet.

5. Reduser varelager

Driver du i en bransje der det bindes kapital i varelager – sørg for god lagerstyring! Unngå å bind unødvendig kapital i varelager. Ha gode rutiner for innkjøp i forhold til forventet salg. God lagerstyring reduserer i tillegg behovet for nedskrivning av varelager ved verdiforringelse.

 

Likte du denne artikkelen. Les flere nyttige blogginnlegg her! 

Menu
Snakk med en ekspert Chat Icon
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter